Vymýšlím a tvořím ilustrace, které dokážou i odborné téma nápaditě zpřístupnit laické veřejnosti. Mám bohatou zkušenost se ztvárňováním didaktických pomůcek a materiálů pro děti a mládež, ráda kreslím populárně naučné ilustrace. Vítám ale i další témata, která potřebují kreativní rukopis, kvalitní a osobité provedení. Zpracuji pro vás:

  • ilustrace pro děti
  • populárně naučné ilustrace pro knihy, publikace, časopisy, tiskoviny
  • ilustrace k tématickým článkům
  • webové ilustrace
  • přírodovědná ilustrace
  • vizuální didaktické pomůcky

Spolupracuji jak s organizacemi, tak přímo s autory. Kromě knižních titulů, brožur, učebnic, deskových her, můžete moje ilustrace vidět ve venkovních expozicích a naučných stezkách, např. na zámku Litomyšl, v konopištském a vlašimském parku a na dalších místech.

istagram