Ilustrace

Vytvořím ilustrace Vašemu projektu na míru. Naslouchám Vašim potřebám a záměrům. Každému tématu pečlivě vybírám přiléhavý vizuální jazyk, dbám na citlivé, osobité provedení a včasné odevzdání dle domluvy.

Moje ilustrace vznikají převážně digitálně, připravím je pro vás ve formátu dle vašich potřeb. Pokud je potřebujete ve vektorech, není to žádný problém. Pracuji v programech Affinity, Procreate, ovládám práci v Adobe.

Chcete ilustrace do knihy, deskové hry, venkovní prostorové expozice, naučné stezky, pro web, fundraisingovou kampaň… nebo dekor pro váš produkt? Nic není nemožné. Ozvěte se.

Ikony

Ilustration

I will create custom illustrations for your project. I listen to your needs and intentions. I carefully select a suitable visual language for each subject, taking care of sensitive, personal execution and timely delivery as agreed.

My illustrations are mostly created digitally, I will prepare them for you in the format of your needs. If you need them in vectors, that’s no problem. I work in Affinity, Procreate, and am proficient in Adobe.

Want illustrations for a book, board game, outdoor space exhibit, nature trail, for the web, fundraising campaign… or decor for your product? Nothing is impossible. Get in touch.

—————————————————————————-

Grafický design

Potřebujete navrhnout vizuální design pro celý Váš projekt? Hledáte pro svůj záměr jednoho člověka, který Vám zpracuje jak ilustrace, navrhne vizuální design a dodá tisková data? I to je možné. Napište mi.

Pár ukázek zde.

Ikony

Didaktizace odborných témat

Nejste si jisti, jak předat své téma cílové skupině? Podíváme se spolu na to. Chtěli byste vytvořit sadu didaktických pomůcek a materiálů, výukový program, divadelní výukový program nebo naučnou stezku? Mám bohatou zkušenost s tvorbou didaktických pomůcek a materiálů a populárně naučných ilustrací. Pomůžu Vám je zrealizovat.

Ikony

Výtvarné workshopy, tvořivé dílny.

Rádi byste uspořádali výtvarnou či řemeslnou dílnu pro děti či dospělé? Základní nabídku najdete tady.

Ikony