Illustrations for web and social networks

Ilustrace pro web a sociální sítě / Illustrations for web and social networks

Moje ilustrace vznikají digitálně, připravím je pro vás ve formátu dle vašich potřeb. Pokud je potřebujete ve vektorech, není to žádný problém. Pracuji v programech Affinity, Procreate, ovládám práci v Adobe.

Níže jen pár ukázek, možnosti jsou daleko širší:

My illustrations are created digitally, I will prepare them for you in a format according to your needs. If you need them in vectors, it’s no problem. I work in Affinity, Procreate, I am proficient in Adobe. Below are just a few samples, the possibilities are much wider:

Ilustrace pro Institut náprav neurovývojových poruch

Popularizační ilustrace k přednáškám a pro novou podobu webových stránek.

Illustrations for the Institute for the Correction of Neurodevelopmental Disorders. Popularizing illustrations for lectures and for the new look of the website.

innp3 innp2 innp4

Alternativa středočeské D3

Ilustrace pro web a sociální sítě k sérii článků o dopravní tématice.

Alternative to the Central Bohemian D3. Illustrations for the website and social networks for a series of articles on transport topics.

doprava4 doprava3 doprava1 doprava2Komentáře nejsou povoleny.