Educational illustrations

Edukativní ilustrace / Educational illustrations

Vymýšlím a tvořím ilustrace, které dokážou i odborné téma nápaditě zpřístupnit laické veřejnosti. Mám dlouholetou zkušenost v oblasti edukační a popularizačně vzdělávací ilustrace. Pro každý projekt hledám přiléhavý vizuální jazyk. Vytvořím pro vás ilustrace, které srozumitelně zprostředkují vaše téma dané cílové skupině. Níže najdete několik vybraných realizací.

I invent and create illustrations that can make even a expert topic imaginatively accessible to the general public. I have many years of experience in the field of educational and popular illustration. For each project I look for an appropriate visual language. I will create illustrations for you that convey your topic clearly to the target audience. Below you will find a few selected realizations.

Ilustrace pro výukové programy o změně klimatu

Illustrations for educational programmes on climate change.

klima_adaptace mestII koloběh vody_A3 koloběh uhlíku_A3radiační bilance_A3

Ilustrace pro neziskovou organizaci Dobrá rodina o.p.s.

Dobrá rodina se věnuje tématu adopce a pěstounství a usiluje o to, aby mělo co nejvíce dětí možnost nevyrůstat v ústavech, ale našlo svoji novou rodinu. Z ilustrací pro Dobrou rodinu také vzniklo krátké video, které můžete shlédnout zde.

Illustration for the non-profit organization Dobrá rodina o.p.s. Dobrá rodina is dedicated to the topic of adoption and fostering and strives to ensure that as many children as possible have the opportunity not to grow up in institutions but to find their new family. The illustrations for Good Family were also used to create a short video, which you can watch here.

dobrá rodina1 dobrá rodina2

Český jazyk

Učebnice pro šesté třídy, nakladatelství Fraus.

Czech textbook for sixth grade, Fraus publishing house.

divnedeti_70x60 Fraus_CJ_zk1 6kap_tracyhotygr9k_vlci_utoci  1kap_prašina  6_kap_slovníhříčka

„Bylinkové pohádky“ pro Leros

„Herbal Tales“ for Leros.

5413_3232464d1083fb33604e55c71ba25eb7_large LEROS_zahradaII LEROS_louka

Prvouka nové generace

Učebnice prvouky, nakladatelství Fraus.

Textbook, Fraus publishing house.

barevné podklady barevné podklady

Škola rytířů a dvorních dam – zámek Litomyšl

Expozice má podobu renesančních cestovních kufrů – skříní, které v sobě skrývají několik renesančních témat, jimiž žila šlechta v době renesance (více tu.)

School of Knights and Court Ladies – Children’s Exposition Litomyšl Castle. The exposition takes the form of Renaissance travel trunks – wardrobes that hide several Renaissance themes that the nobility lived by during the Renaissance.

litomysl_expozice_20 litomysl_expozice_22 litomysl_expozice_21 litomysl_expozice_5litomysl_expozice_8 litomysl_expozice_16

litomysl_expozic litomysl_expozice_23 litomysl_expozice_19

litomysl_expozice_7 litomysl_expozice_25 litomysl_expozice_15

litomysl_expozice litomysl_expozice_11

Botanická skripta pro Zemědělskou fakultu v Praze

Botanical scripts for the Faculty of Agriculture in Prague.

barevné podklady

Klima se mění

Klima se mění… Kdo se připraví, nebude překvapen. Kalendář.

The climate is changing… Those who prepare will not be surprised. Calendar.

timur3 timur2

timur1 timur

Putování s křemíkem a zinkem

Wandering with silicon and zinc. A popular educational book about how chemistry and geology don’t have to be boring.

putování s křemíkem1 putování s křemíkem6

putování s křemíkem4 putování s křemíkem3

putování s křemíkem2 putování s křemíkem5

Rozhovory s planetami

Conversations with the planets. Popular educational book.

planety2 planety1

planety3 planety5

planety7 planety6

Act and speak

English textbook.

AJ-1 AJ-2

AJ-3 AJ-4

Nový prostor (pro děti)

Nový prostor –  educational page for children.

NP6 NP5

Návody na pomoc volně žijícím živočichů a enrichment

Guides to help wildlife and enrichment.

zachranne-stanice zachranne-stanice2

zachranne-stanice3 zachranne-stanice1

Růst a vývin rostlin

Plant growth and development. Specialized botanical scripts.

růst rostlin3 růst rostlin2

růst rostlin1 rust-rostlin4

rust-rostlin5 rust-rostlin6

Ptačí stezka

Naučná stezka s místními druhy ptáků. Mikroregion Chopos, cesta k rozhledně Špulce.

The Bird trail. Educational trail with local bird species. Chopos microregion, the path to the Špulka lookout tower.

chopos4 chopos3

chopos7 chopos1

Pod stromy (Konopiště)

Naučná stezka v Konopištském parku.

Educational trail „Under the trees“ in Konopiště Park.

konopiste7 konopiste6

konopiste5 konopiste3

konopiste2 konopiste1

Vlašimský park – naučná stezka

Educational trail in Vlašim Park.

vlasim-park

50+ Aktivně

50+ Active.

50plus1

Nadnárodní iniciativy mládeže

Transnational youth initiatives –  Brochure.

dzs1 dzs3

dzs2 mladez pecet kvalityKomentáře nejsou povoleny.